الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...

سرمای درون

همه

      لرزش دست و دلم

                                 از آن بود

که عشق

         پناهی گردد

پروازی نه

گریزگاهی گردد.

آی عشق آی عشق

چهره ی  آبیت پیدا نیست.

 

وخنکای مرهمی

                  بر شعله ی زخمی

نه شور شعله

بر سرمای درون.

آی عشق آی عشق

چهره ی سرخت پیدا نیست.

 

غبار تیره ی تسکینی

                          بر حضور وهن

و دنج رهایی

                  بر گریز حضور

سیاهی

          بر آرامش آبی

و سبزه ی برگچه

                  بر ارغوان

 آی عشق آی عشق

رنگ آشنایت

پیدا نیست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احمد شاملو

                                 

نوشته شده در 1391,09,09ساعت | 08:46 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (5)