الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند ...

او جواب داد :


اگر زن یا مرد دارای (اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک

=1


اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم


=10


اگر (ثروت) هم داشته باشند صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم


=100


اگر دارای (علم) هم باشند پس باز هم صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه می کنیم


=1000


اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس همچنان صفر دیگری را در جلوی عدد قبلی اضافه


می کنیم


=10000


.
.
.


ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) از بین رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم


به تنهایی هیچ است !


پس انسان بدون (اخلاق) هیچ ارزشی نخواهد داشت.

نتیجه اخلاقی : اگر اخلاق نباشد انسان خدای زیبایی و ثروت و علم و اصل و نسب هم که


باشد هیچ نیست !


نوشته شده در 1391,07,03ساعت | 09:48 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (45)