الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...

سلام... سلام... 


ایندفعه بعد از هزار غم و گرفتاری الی به عقشش رسید و روی دشمناشو کم کرد..


می دونستین الی جوووونی دیشب نامزدونگ شده؟؟؟


الی شما رو به جشن دعوت می کنه ولی لطفا بگید برای عروسی چی باخودتون میارید؟؟؟؟


نوشته شده در 1391,06,17ساعت | 08:36 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (59)