الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...


                        دچـــــ ــار  "پــــــــــ ـــــریـــــــود فــــکـــر یــ " شـــــ ـــــده امــ 

       دیــــ ــــ وار تــــ ــــمام بـــــ ـــاورهــــای بی چرایمـــــ   فـــــ ـــــرو میـــریـــــزد

                                                     ... و اینــ  یعنیــ  
درد!!

نوشته شده در 1391,05,19ساعت | 16:35 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (61)