الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...


                   جـــــ ـنســیت جــــ ــنـــینـــم را ســــونــــوگـــرافی مـــشخصـ کـرد...

                                  جـــــــ ـــنــــینــ مــــن از جـــ نس غـــمــ استـــ..

                                         مــــ ــــنـ غــــ ـــمـ بــــــ ـــاردارمـــــــ!

نوشته شده در 1391,05,18ساعت | 09:53 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (53)