الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...

گـنـــــــــــــاهش گـــــــــــــــردن خودتـــــــــــــــــــــ ...


آنــــــــــــ روز "روزهــــــــــــــ" بـــــــــــــودم کـــه حــــــسرت ــــتو را خـــــوردم !!!


نوشته شده در 1391,05,06ساعت | 06:01 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (54)