الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...

مـــ ــ ـــ ــطمئــ ــ ـــ ــ ـن بـــــــــاش بـــــــــــرو

ضربــــــــــــه ات کــــــــاری بــــــــ ـ ود

دل مـ  ـ ـ ن سـ ـ ـخت شـ ـ کـ ـ سـ ت

و چـ ـه زشـت به من و سادگی ام خــــ ـ ـ ندیدی

به من و عشقــــــ ـ ـی پاک که پــــ ـر از یـــــــ ـاد تو بــ ـود

وبه یک قلب یــــ ـ تیم که خیــــــــالم می گفت تا ابد مال تو بــــ ـود

تو بـــ ـ ـرو

بـــــ ـ ـرو تا راحت تر تــــــ ـکه های دل خـــ ـود را

آرام سر هم بند زنــــ ــ ـم

نوشته شده در 1391,04,19ساعت | 16:37 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (14)